flexmark.sk > Technológie

Mikroúder

Tento spôsob značenia je podobný princípu ihličkových tlačiarní. Miesto papiera sa značí do materiálu, ktorý znáša deformáciu, a má tvrdosť nižšiu či rovnu 63 HCR (drevo, plast, meď, mosadz, hliník, nerez, oceľ (...)
Zistiť viac

Inovatívny koncept

Inovativní koncept Vďaka svojej originálnosti umožňuje koncept Flexmark vykonávať rýchle, trvalé, estetické a predovšetkým ekonomické značenie všetkých materiálov, ktoré znášajú deformáciu (plasty, alumínium, meď, bronz, mosadz, nerez, titán, drevo, sklo, oceľ, zušľachtená oceľ ..) Značiaci stroj Flexmark môže pracovať v dvoch konfiguráciách, ktoré vychádzajú zo spoločného základu (...)
Zistiť viac

IDI Mark

IDI Mark Vďaka technológii IDI Mark reaguje značiaci stroj Flexmark inteligentne. Tento revolučný proces umožňuje použitie účinného riadenia značenia nezávisle na tvare značeného dielca. Vzdialenosť medzi hrotom a značeným dielcom je riadená automaticky pre dosiahnutie optimálneho úderu. (...)
Zistiť viac