flexmark.sk > Technologie > IDi Mark

IDi Mark

Inteligentní řízení úderu

IDI Mark

Vďaka technológii IDI Mark reaguje značiaci stroj Flexmark inteligentne. Tento revolučný proces umožňuje použitie účinného riadenia značenia nezávisle na tvare značeného dielca.

Vzdialenosť medzi hrotom a značeným dielcom je riadená automaticky pre dosiahnutie optimálneho úderu. Táto technológia je ideálna pre značenie dielcov nepravidelných tvarov.

Pri použití funkcie IDI Mark si značenie uchováva konštantnú hĺbku a vysokú kvalitu.

Ukázka značení pomocí technologie IDi Mark
Ukážka značenia